Very slow browser

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Very slow browser

Marta Llobera

I just installed the 4.0.7 version of ownCloud on a server and when I go
into the browser, the Personal and administrator options go really slow.
Is this normal?

------------------------------------
Aquest e-mail cont? informaci? confidencial i/o secrets d'empresa. Si vost? no ?s el destinatari indicat en l'encap?alament o ha rebut aquest missatge per error, si us plau, notifiqui-ho al remitent immediatament i destrueixi aquest missatge. Qualsevol c?pia no autoritzada, revelaci? o distribuci? del contingut d'aquest missatge est? prohibida.

Este e-mail contiene informaci?n confidencial y/o secretos de empresa. Si Ud. no es el destinatario indicado en el encabezamiento o ha recibido este mensaje por error, por favor notif?quelo al remitente inmediatamente y destruya este mensaje. Cualquier copia no autorizada, revelaci?n o distribuci?n del contenido de este mensaje est? prohibida.


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Very slow browser

kwillems
It's the same here.Op 21 aug. 2012, om 12:43 heeft Marta Llobera <marta.llobera at bonarea.com> het volgende geschreven:

>
> I just installed the 4.0.7 version of ownCloud on a server and when I go into the browser, the Personal and administrator options go really slow. Is this normal?
>
> ------------------------------------
> Aquest e-mail cont? informaci? confidencial i/o secrets d'empresa. Si vost? no ?s el destinatari indicat en l'encap?alament o ha rebut aquest missatge per error, si us plau, notifiqui-ho al remitent immediatament i destrueixi aquest missatge. Qualsevol c?pia no autoritzada, revelaci? o distribuci? del contingut d'aquest missatge est? prohibida.
>
> Este e-mail contiene informaci?n confidencial y/o secretos de empresa. Si Ud. no es el destinatario indicado en el encabezamiento o ha recibido este mensaje por error, por favor notif?quelo al remitente inmediatamente y destruya este mensaje. Cualquier copia no autorizada, revelaci?n o distribuci?n del contenido de este mensaje est? prohibida.
>
> _______________________________________________
> Owncloud mailing list
> Owncloud at kde.org
> https://mail.kde.org/mailman/listinfo/owncloud